voorpagina-Hoapp_2000x600_acf_cropped

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 Alle websites van Hoapp zijn eigendom van DIY Projects BV met geregistreerd adres Wierdensestraat 45, Nijverdal (Nederland), 7443 AB en met KvK nummer 78423228.

 

VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de diensten die worden aangeboden op de websites van Hoapp. Door onze websites te bezoeken of onze diensten te gebruiken, bevestigt u dat u al deze bepalingen hebt gelezen, begrepen en ermee instemt.

 

ONZE DIENSTEN

Aard van de Diensten

Onze websites creëren alleen een gemakkelijkere manier voor gebruikers om toegang te krijgen tot advertenties van derden op één enkele plaats, maar er is geen enkele associatie tussen ons en de hoofduitgever van de advertenties, dus u begrijpt als gebruiker dat, wanneer u akkoord gaat met een transactie, u rechtstreeks zaken doet met een derde partij buiten Hoapp.

 

Hoapp biedt of bezit geen van de geadverteerde goederen of diensten, heeft daarom geen controle over de geplaatste advertenties, is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verplichting jegens derden in dit verband.

 

Als u ongeoorloofde inhoud wilt melden, raden we u aan contact op te nemen met de hoofduitgever, aangezien het verwijderen van de advertentie op de oorspronkelijke site zal leiden tot verwijdering van de advertentie op onze aggregatiesites. Als u echter een ongeoorloofd gebruik uitsluitend op onze sites wilt melden, kunt u hier ook contact met ons opnemen: privacy@Hoapp.nl.

 

Links naar websites van derden

 

Onze websites kunnen links (onder andere links en banners) bevatten naar websites van derden, die geen deel uitmaken van Hoapp. Dergelijke links zijn alleen opgenomen voor referentiedoeleinden en Hoapp heeft geen controle over hen, enige verbinding met dergelijke sites of hun inhoud. Het opnemen van dergelijke links wordt niet beschouwd als een garantie, validatie of aanbeveling van Hoapp.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

U begrijpt dat Hoapp de eigenaar is van de sites en van elk ontwerp, structuur, distributie, logo’s, grafische elementen, broncodes of andere intellectuele eigendomsrechten die daarin zijn opgenomen.

Tenzij uitdrukkelijk door ons geautoriseerd, is het u niet toegestaan ​​om onze intellectuele eigendom of de inhoud van onze websites in welke vorm dan ook geheel of gedeeltelijk te compileren, wijzigen, reproduceren, licentiëren, reverse-engineeren of exploiteren.

 

Alle inhoud in advertenties wordt geleverd door Adverteerders die verantwoordelijk zijn voor het verzamelen van alle reglementaire autorisaties of licenties van materiaal met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van derden. Adverteerder is de enige verantwoordelijke persoon of entiteit met betrekking tot inhoud in advertenties. Hoapp heeft het recht om elke advertentie te controleren, aan te passen of te verwijderen waarvan zij begrijpt dat deze inadequaat, ongepast of in strijd is met de huidige regelgeving.

Gebruiker begrijpt ook dat Hoapp niet aansprakelijk is voor enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot inhoud die door derden is gepubliceerd.

 

VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER

Als gebruiker van onze website gaat u akkoord met:

 • De inhoud van onze websites niet reproduceren, compileren, kopiëren, extraheren, distribueren, verzenden, verkopen of doorverkopen, naast andere commerciële transacties.
 • De websites niet te gebruiken voor illegale, verboden of onethische doeleinden (onder andere om inhoud te delen die in strijd is met de bestaande wetgeving, ethiek, openbare orde of inhoud die lasterlijk, agressief, beledigend, racistisch of xenofoob is of die op de een of andere manier als schadelijk).
 • Geen beveiligingsapparaat of -systeem van onze websites te wijzigen of te manipuleren.
 • Geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van ons of die van derden
 • Als onze service een accountregistratie vereist, om nauwkeurige gegevens te verstrekken en om uw wachtwoord en gebruikersnaam niet te publiceren of bekend te maken.
 • Geen onjuiste of onwettige informatie delen.

 

In het geval dat de Gebruiker een van de hierin vervatte verplichtingen schendt, heeft DIY Projects BV het recht om de toegang tot onze diensten te weigeren of het account van de gebruiker te verwijderen (indien van toepassing), onverminderd eventuele andere juridische stappen die we zouden kunnen ondernemen.

 

VERTROUWELIJKHEID

We stemmen er allebei mee in om informatie waartoe we toegang hebben vertrouwelijk te houden. Dit geldt niet voor informatie die adverteerders rechtstreeks publiceren of ons toestaan ​​deze te publiceren.

Hoapp heeft het recht om illegale activiteiten te melden aan alle administratieve of gerechtelijke autoriteiten, zonder voorafgaande kennisgeving aan de Adverteerder.

 

AMENDEMENTEN

Hoapp behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, dus we raden u aan deze regelmatig te lezen.

Toegang tot of gebruik van onze websites na een wijziging wordt beschouwd als aanvaarding van uw kant.

 We hebben te allen tijde het recht om sommige van de door ons geleverde diensten te wijzigen of te annuleren.

 

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Hoapp zal zijn uiterste best doen om ervoor te zorgen dat alle websites naar behoren werken. We kunnen echter niet garanderen dat onze websites geen fouten bevatten en te allen tijde zonder vertraging of onderbreking toegankelijk zijn.

 

Hoapp aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens derden voor enige directe of indirecte schade, schade of winstderving als gevolg van:

 • Onderbreking, de verminderde of tijdelijke storing van de websites.
 • Inhoud, diensten of producten aangeboden door derden.
 • Alle onnauwkeurigheden, onvolledigheden of valse gegevens in onze lijsten of op websites van derden.
 • schending van de vertrouwelijkheid door de gebruiker of openbaarmaking van wachtwoorden of gebruikersnamen, indien van toepassing.
 • Overmacht, toevallige gebeurtenissen, storingen of fouten in de communicatielijnen, of voor de gebrekkige geleverde dienst of uitval van internet. Dit omvat onder andere onjuiste bewerkingen, defecten, schade aan software, wijziging of verlies van opgeslagen informatie, ongeacht de ondersteuning en stroomtekort die de services beïnvloeden).
 • Nalatigheden, opzet of nalatigheid van de Gebruiker, de Adverteerder of een derde partij. Hoapp is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of informatie en/of gegevens die worden verzonden, noch voor de oorsprong van de verzending.
 • Het gebruik van de websites door de gebruiker of adverteerder dat mogelijk in strijd is met de toepasselijke wetgeving of inbreuk maakt op de rechten van derden.
 • Schade, van welke aard dan ook, die niet uitsluitend, rechtstreeks en uitsluitend aan ons kan worden toegerekend.

 

Toepasselijke wetgeving en jurisdictie

 

Deze algemene voorwaarden evenals elke andere interactie tussen de Gebruiker, onze websites en Hoapp zijn onderworpen aan de Nederlandse wetgeving.

Alle geschillen of vorderingen die mochten ontstaan ​​tussen Hoapp en de Gebruiker, zullen worden beslecht door de rechtbanken van de gemeente Almelo. Daarom doet de Gebruiker uitdrukkelijk afstand van elk ander toepasselijk rechtsgebied.

 

Laatst bijgewerkt: 1 september 2022